บริษัทเรา ได้รับรางวัลจากบริษัท
อลิอันซ์ ซี.พี. CEO CLUB 
(อันดับ 2)

      ผลงานของปี 2550 จากเลขาฯ คปภ.

หรือจะโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 02-9503280-3 , 02-9503284 ,
              081-6429881 , 081-4422103
แฟ็กซ์    02-9503284 หรือ
E-mail : Admin@chotanan-broker.com
2008 (c) Chotanan Broker Co.,Ltd. All rights reserved.
e-mail : Admin@chotanan-broker.com
  1. คำศัพท์ประกันภัย
  2. ประโยชน์การทำประกันภัย
  3. ปัจจัยในการเลือกบริษัทประกันภัย
  4. ปัจจุบันคุณใช้บริการกับบริษัทประกันบริษัทใด
  5. พรบ.และประกันประเภทต่าง ๆ คืออะไร
  6. หลักการเลือกซื้อประกันภัย
109/20-21 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000
โทร. 02-9503280-3 
Fax : 02-9503284
เบี้ยประกันภัย Toyota Fortuner ปี 2015
เบี้ยประกันภัย Toyota Fortuner ปี 2016


เบี้ยประกันภัย 2+
รถกระบะ ทุน 100,000 อัตราเบี้ยประกัน
รถกระบะ ทุน 200,000 อัตราเบี้ยประกัน
รถเก๋ง ทุน 100,000 อัตราเบี้ยประกัน
รถเก๋ง ทุน 200,000 อัตราเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย 3+
ทุน 100,000 อัตราเบี้ยประกัน


Track And Trace : EMS
ACCORD 2.0 2014 อัตราเบี้ยประกัน
ACCORD 2.4 2014 อัตราเบี้ยประกัน
CIVIC 2014 อัตราเบี้ยประกัน
CITY 2014 อัตราเบี้ยประกัน
CR-V 2.0 2014  อัตราเบี้ยประกัน
CR-V 2.4 2014  อัตราเบี้ยประกัน
JAZZ 2014  อัตราเบี้ยประกัน
BRIO 2014  อัตราเบี้ยประกัน
FREED 2014  อัตราเบี้ยประกัน


ใบเสนอราคาเบี้ยประกัน
   TOYOTA Fortuner
แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ น.ส.กนกพร อิ่มสนั่น

           ด้วยปัจจุบัน น.ส.กนกพร (ฝน) อิ่มสนั่น ตำแหน่ง พนักงานธุรการ รับผิดชอบ
ด้านต่ออายุกรมธรรม์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560

          ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งการกระทำอื่นๆ ก่อนหน้านั้นที่ น.ส.กนกพร (ฝน) ได้
กระทำไปในนามส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

         ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งห้างร้าน บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม/ลูกค้าใหม่
ทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิด