ปัจจุบันคุณใช้บริการกับบริษัทประกันบริษัทใด

วิริยะประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

เทเวศประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย 

สินทรัพย์ประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย 

นวกิจประกันภัย

MSIG อวีว่าประกันภัย

อลิอั๊นซ์ ซี.พี.ประกันภัย

แอกซ่าประกันภัย

แอลเอ็มจีประกันภัย

ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย

ประกันภัยอื่นๆ

ยังไม่เคยทำประกันภัยรถยนต์